БДЗП сайт

 

За нас :: Дейности :: Доброволци :: Излети :: Линкове :: Форумът :: Yahoo-групата :: Пишете ни

Вие сте тук: БДЗП-София >Излети > Мелник 15-17 април 05

Излети::
Да гледаме птици заедно!
 
На терен около Мелник - 15 - 17 април 2005
Изгревът огрява пирамидите
 
Около Мелник: 15-17 април 05

Районът около Мелник е едно от местата, които БДЗП-София проучва по проекта "Струма и Места".

Мелник е най-малкия град в България, там правят най-хубавото вино, но това далеч не е най-важното.

Природните сили тук са сътворили уникален релеф - Мелнишките пирамиди.

Топлият климат, повлиян от Средиземно море, прави това място много интересно заради птиците, които могат да бъдат видени.

Именно птиците бяха причината през април наш екип да посети Мелник, пирамидите и даже Роженския манастир.

Видове като червеногушото коприварче (Sylvia cantillans) са разпространени само в най-южните части на страната.

Наблюдението на пеещ мъжки екземпляр от този вид по пътя от Мелник към Рожен беше един от паметните моменти на пътуването.

Имаше и мигриращ орел змияр; славеите бяха окупирали целия район, а едно голямо белогушо коприварче доста усилено мъкнеше тревички за новото си гнездо.

Пролетта са усещаше интензивно!

:: Вижте страхотните ни снимки
:: Прочетете и подробен материал за пътуването, публикуван на birdtours.co.uk
:: Кажете нещо за Мелник във Форума

Присъединете се към нас

Всеки може да стане член на Българското дружество за защита на птиците и да помогнe за опазването на нашата природа. Вижте повече за организацията ни на главния сайт.

За доброволците на Софийския клон може да научите тук.

Изтеглете си тапет за компютъра


БДЗП-СОФИЯ:: НАЧАЛО
© БДЗП София MMV