БДЗП сайт

 

За нас :: Дейности :: Доброволци :: Излети :: Линкове :: Форумът :: Yahoo-групата :: Пишете ни

Вие сте тук: БДЗП-София >Излети > Рупите

Излети::
Да гледаме птици заедно!
Полеви дневници:
Какво се случва по излетите на БДЗП-София
Рупите 2004:: Рупите

Текст: Михаил Илиев
Снимки:
Симеон Гигов
1 част :: 2 част

Лопатарка в рекатаЛопатарка на по-близоКожуха на Рупите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказа се, че да стигнем до самия бряг съвсем не е лесно. Растителноста беше избуяла много и придвижването ставаше доста бавно. Все пак стигнахме до крайречната тополово-брястова гора и тръгнахме по коларския път в нея.

Неочаквано за всички изведнъж видяхме още 3 бели лопатарки ловуващи в реката, като една от тях беше на не повече от 80м. Притаили се в храстите я видяхме да улавя и риба.

Почти в същия момент на отсрещният бряг видяхме нещо още по- интересно. Мъж и жена на средна възраст правеха това, което е честа гледка след един часа през нощта по някои телевизионни канали :) Очевидно търсили усамотение за голямо тяхно нещастие се натъкнаха на петима "папараци" с бинокли. Усетиха ни бързо и придвидливо се оттеглиха.

Продължихме към ЖП моста и по-интересните видове до там бяха 2 малки маслинови присмехулника, червеногърба сврачка, синявица и зеленогуша овесарка. Хищните птици също се "отчетоха". Видяхме общо 5 вида- малък ястреб, белоопашат мишелов, малък орел, обикновен мишелов и късопръст ястреб.

На отсрещния бряг тръгнахме срещу течението в непосредствена близост до реката. От дясната ни страна имаше скален комплекс, където на няколко пъти наблюдавахме типични средиземноморски видове - скални зидарки и испански каменарчета, а също скални лястовици и пчелояди.

Около 14:30 непредвидено трябваше да се откажем от намерението си да продължим още срещу течението. Вярно, че през целия ден беше облачно, но такъв пороен дъжд, какъвто изведнъж заваля, никой не беше очаквал. Скрихме се под една скална ниша до самия бряг, откъдето имахме добра видимост към реката.

Видяхме голям корморан, земеродно рибарче, зеленоглавка и речен дъждосвирец по реката, а около нас постоянно се "мотаеха" около 40 дългоопашати, матовоглави и един жалобен синигери. Искахме да изчакаме спирането на дъжда, но след цял час чакане решихме, че явно без да се намокрим няма да мине и тръгнахме назад към моста.

Още преди да сме преминали на другия бряг вече бяхме мокри до кости. Всички птици се бяха изпокрили и освен "обикновените" щиглеци, домашни и испански врабчета, скорци и полски чучулиги и две земеродни рибарчета друго не видяхме. А и честно казано точно тогава не ни беше много до птици- просто искахме да стигнем възможно най-бързо до колата.

Трябва да спомена, че макар не бяха основната ни цел намерихме няколко други вида гръбначни и безгръбначни животни. Две "бебета" костенурки (обикновена блатна и шипоопашата), горска дългокрака жаба, а от безгръбначните- представител на род Saga (най-едрите скакалци в България) и изключително големи мравки на ЖП моста, каквито аз не бях виждал дотогава.

Към 16:30 най- сетне се добрахме до колата и уморени и доволни тръгнахме към столицата. По пътя направихме разбор на деня и прилежно водените дневници показаха, че само за 2-3 часа сме видели цели 49 вида. А какво ли щеше да бъде ако имахме цял ден на разположение!

Решихме единодушно, че при първа удобна възможмост ще се върнем, за да се насладим отново да живописната природа и богатата орнитофауна на Рупите.

:::Прочетете за други излети на БДЗП-София
:::Вижте повече по проекта за Струма & Места

БДЗП-СОФИЯ:: НАЧАЛО
© БДЗП София MMV