БДЗП сайт

 

За нас :: Дейности :: Доброволци :: Излети :: Линкове :: Форумът :: Yahoo-групата :: Пишете ни

Вие сте тук: БДЗП-София >Излети > Алпийски бързолети в София

Къде да видим алпийски бързолети в София

 

 

 

 

Алпийски бързолет © Raydes
Алпийски бързолет
© Raydes

Алпийски бързолети в София
Текст: Александър Георгиев
Снимки: Raymond de Smet, Антон Антонов


Алпийският бързолет е птица, която обикновено се среща в скалисти местности. По високи и непристъпни скални отвеси тя прави гнездата си в подходящи цепнатини.

Това също е и една доста приспособима птица. Много от високите сгради в градовете задоволяват изискванията на този вид за гнездене и е напълно възможно да видите алпийски бързолети в Софийското небе.

За пръв път данни за гнездене алпийски бързолети в София се появяват през 1979 година и оттогава числеността им в Столицата нараства.

Колонията до Националната следствена служба © Александър Георгиев

Най-добре познатата колония на този вид в София се намира в сградата на ЦИНТИ (до Националната следствена служба на бул. "Г. М. Димитров".

През 1999 - 2001 година биологията на птиците там е била изучавана от Антон Антонов (БДЗП-Козлодуй).

Тогава, според неговите данни

Априлското слънце залязва над колонията на бързолетите в ЦИНТИ

в колонията имало 75 двойки птици, което я прави най-голямата градска колония в България.

Една част от гнездата са разположени в цепнатините между стените и облицовъчните плочки, които покриват 7-етажната сграда отвън. Друга част - 35 от всички гнезда, се намирали в хоризонтални вентилационни отвори в стените, отново зад плочките. Именно тези гнезда е възможно да бъдат видени от вътрешността на сградата (тавана).

Именно наблюдавайки птиците в тази страда през 1999 г. Антон Антонов открива, че някои от птиците снасят и второ мътило през един и същ гнездови сезон!

Намерени били яйца в гнездата на птици, които по-рано същата година вече били отгледали малки.

От 35 гнезда това са случило само в две, но все пак

Алпийски бързолет в гнездото си © Антон Антонов
Алпийски бързолет в гнездо
© Антон Антонов

родителите успешно се справили и с второто поколение. Малкото от едно от тези гнезда излетяло на 23 октомври, когато повечето бързолети все още не били отлетели на юг. Само 5 дни по-късно в колонията не е била наблюдавана нито една птица.

Алпийски бързолет в гнездото си © Антон Антонов

На следващата година в същата колония отново са отбелязани две втори мътила. В едно от двете гнезда новото яйце даже било снесено преди малкото от първото люпило да напусне.

:: Прочетете повече за трите вида бързолети в България

Как да видим бързолети


Колониалният начин на живот при алпийските бързолети ги прави сравнително лесни за откриване. Просто трябва да се ослушвате за силните им писъци край гнездовата колония, обикаляйки по улиците.

Подходящо време за наблюдението на тези птици е привечер, когато повечето от тях се завръщат от лов на насекоми към своите гнезда. Тогава те често летят на групички, правят доста диви лупинги и общо взето създават суматоха.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Някои връзки::

От форума на БДЗП

:: Migraciata na barzoletite...
:: Barzoleti
:: София-Алпийски бързолети


Бързолети в Интернет

Общи
:: Swallows-Martins-Swifts-Worldwide Yahoo Group

:: Concern for Swifts

Черен бързолет
:: London Swifts

:: BBC Wildfacts
:: BBC Inside Out: Devil's Bird
:: Apus apus site

Алпийски бързолет:
:: Birdguide
:: Animal Diversity Web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БДЗП-СОФИЯ:: НАЧАЛО
© БДЗП-София MMV