БДЗП сайт

 

За нас :: Дейности :: Доброволци :: Излети :: Линкове :: Форумът :: Yahoo-групата :: Пишете ни

 

Линкове::
Полезни връзки в мрежата

БДЗП сайтове:
Българско дружество за защита на птиците
Царски орел
Белоока потапница

Природозащитни:
Българо-швейцарска програма за опазване на биологичното разнообразие
НАТУРА 2000 БЪЛГАРИЯ
Birdlife International
Royal Society for the Protection of Birds
IUCN The World Conservation Union

The Wildfowl & Wetlands Trust

Места:
Защитена местност "Пода"
Проект "Бургаски влажни зони"

Български национални паркове
Природен парк "Витоша"

Сайтове за птици:
BBC Science & Nature - Birds
Life of Birds (BBC/PBS/Sir David Attenborough)
Migration of Birds
Birdforum - The Net's Largest Community, Dedicated to Wild Birds
Eurobirding.com - Internet Portal to Birdwatching Trip Reports, Magazines and Links
Birding on the Web

BirdSource:Birding with a Purpose
Birdingonthe.Net
Birdwatching

Академични:
Биологически факултет на Софийския университет

Биологически факултет на Пловдивския университет

Институт по зоология (Българска академия на науките)

Национален природонаучен музей

Ornithological Worldwide Literature (OWL)

Cornell Lab of Ornithology

Edward Grey Institute of Field Ornithology (University of Oxford)

Behavioral Ecology Research Group (University of Oxford)

Bird Behavioral Ecology Research Group (University of Cambridge)

Зоология:
Зоомания

Гръбначните животни на България


Уеб-камери:
Сини синигери:
Elizabeth & Malcolm's Bluetit Pages
Орел-рибар: Friends of Blackwater Osprey Cam
Северно-американски белоглав орел: Fort St. Vrain Eagle Cam

Предложете уеб-сайт: bspbsofia.web@gmail.com

БДЗП-София не носи отговорност за съдържанието на външни уеб-сайтове.

БДЗП-СОФИЯ:: НАЧАЛО
© БДЗП София MMV