БДЗП сайт

 

За нас :: Дейности :: Доброволци :: Излети :: Линкове :: Форумът :: Yahoo-групата :: Пишете ни

Кои сме ние?
           

БДЗП -
клон София

Софийският клон на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) е един от най-големите клонове на Дружеството в страната. Това, което обединява всички нас е обичта ни към българската природа и птиците.

Софийският клон на БДЗП следи развитието на всички важни места за птиците в Западна България. Някои от по-известните от тях са Рупите, Мелнишки пирамиди, Кресненско дефиле, Земенски пролом, Искърски пролом, Националните паркове Рила и Пирин, Западна Стара планина, Орсоя и други.

Всички тези места са посещават редовно от членовете на клона, за да се наблюдават птиците там и да се събира информация за състоянието на местата.

Членовете на клона са сред най-подготвените познавачи на птици в страната и са сред най-инициативните помощници за опазването на българската природа. Благодарение на сбирките на клона и срещите със специалисти, членовете обменят информация за приоритетите в природозащитата, и допълнително обогатяват своите познания.

Ако искате и Вие да бъдете част от най-успешната природозащитна организация за опазване на дивите птици в България - присъединете се към нас!

Ако имате въпроси за членството в клона и организацията, ни пишете на bspbsofia.web@gmail.com.

Може да разберете повече за доброволската работа в БДЗП тук.

Българско дружество за защита на птиците е партньорът на световната организация за защита на птиците BirdLife International в България. Вижте повече информация за БДЗП и дейностите му на официалната интернет страница на организацията www.bspb.org.

           

БДЗП-СОФИЯ:: НАЧАЛО
© БДЗП София MMV